Clean, Delicious, Healthy Leafy Greens


จำหน่ายสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม เวชสำอางและความงาม
อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องฟอกอากาศ

Wellness Green Shop เวลเนสกรีน ช๊อป นครสวรรค์

จำหน่ายสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม เวชสำอางและความงาม อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่น เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องโอโซนล้างผัก ผักอินทรีย์จากเวลเนสฟาร์ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ บำบัดรักษากลุ่มโรค NCDs
โดยการแพทย์แบบผสมผสาน ให้การรักษาวิถีธรรมชาติบำบัด ร่วมกับแผนปัจจุบันและให้คำปรึกษาตามแนวทางการรักษาของ นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์


อาหารเสริมเพื่อสุขภาพข่าวสารกิจกรรม


กิจกรรมตรวจเลือด

ตรวจสุขภาพ กับ นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ "หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน" วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ร้านเวลเนส กรีน ช็อป สาขานครสวรรค์
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ดูแลสุขภาพที่ต้องการตรวจสุขภาพและติดตามอาการกับทางหมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

กิจกรรมปรึกษาคุณหมอ

ตรวจสุขภาพ กับ นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ "หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน" วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ร้านเวลเนส กรีน ช็อป สาขานครสวรรค์
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ดูแลสุขภาพที่ต้องการตรวจสุขภาพและติดตามอาการกับทางหมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

สาระความรู้


อาหารเพื่อสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ กับ นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ "หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน" วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ร้านเวลเนส กรีน ช็อป สาขานครสวรรค์
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ดูแลสุขภาพที่ต้องการตรวจสุขภาพและติดตามอาการกับทางหมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

ประโยชน์ผักโขม

ตรวจสุขภาพ กับ นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ "หมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน" วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564  เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ร้านเวลเนส กรีน ช็อป สาขานครสวรรค์
ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ดูแลสุขภาพที่ต้องการตรวจสุขภาพและติดตามอาการกับทางหมอเวลเนสแคร์ ดูแลถึงบ้าน

Organic Clean, Delicious, Healthy Leafy Greens

By Wellness Green Shop


Copyright  © Green Shop Nakronsawan
All Rights Reserved.